Передумови федерального фінансування

Федеративна республіка Німеччини знаходиться на шляху до цифровізації суспільства. Нові технології та послуги пронизують майже кожну сферу щоденного життя та економіки. Інформаційні та комунікаційні технології відкривають людям та підприємствам у ФРН важливі шанси:

Нові шляхи співіснування та співпраці, кращі можливості участі у суспільному житті та кращі економічні успіхи.

Основою для поетапної розбудови цифрового суспільства є потужні широкосмугові мережі, які повинні знаходитися у розпорядженні усіх громадян та підприємств Федеративної республіки Німеччини. Щоб просувати розбудову власне цих мереж, Федеративний уряд визначив у Цифровому плані заходів для Німеччини як мету повсюдну доступність широкосмугових мереж.

Розбудова цих мереж знаходиться при цьому переважно у руках приватних підприємств. Там, де приватна розбудова відбувається в ускладнених умовах, Федерація та землі підтримують розвиток потужних широкосмугових мереж – як у рамках фінансової допомоги, так і в координуванні проектів та підготовці консультаційних та інформаційних центрів.

Федеративний уряд фінансує по всій Німеччині розбудову потужних широкосмугових мереж у регіонах, де їх розбудова з приватною підтримкою ще досі не була успішною.

Мета Федеративного уряду – створити стимули для ринкового забезпечення на цих недостатньо освоєних приватними підприємствами територіях. Для цього Федеративний уряд фінансово підтримує локальні проекти розбудови перспективної мережевої структури, яка буде корисною для учасників ринку.

Територіальні громади координують розбудову на цих ще неосвоєних ринком територіях, гарантують Федерації досягнення проектних цілей та забезпечують при цьому захищений – зокрема від дискримінації – доступ на весь термін тривання проекту.

Для виконання цього завдання вони залучають до участі приватні підприємства, яких вони обирають для проектів цієї розбудови. Після завершення фази ініціювання ринку з державною підтримкою забезпечення широкосмуговими мережами повинне відбуватися самостійно за допомогою приватних підприємств. При фінансуванні пріоритет повинен надаватися на тих територіях, де приватна розбудова через спеціальні ускладнення є особливо нерентабельною.

Детальнішу інформацію про Федеративну програму з підтримки широкосмугових мереж читайте на сторінках Федеративного міністерства транспорту та цифрової інфраструктури
(BMVI).

atene KOM як уповноважений виконавець проекту

Виконавцями проектів є інституції (або відділи), які ведуть справу про фінансову підтримку та супроводжують проекти. Їхніми замовниками є як правило Міністерства на федеративному та земельному рівні. Міністерства можуть надати виконавцю проекту, який здійснює завдання, статус уповноваженого підприємства. Виконавець проекту має у цьому випадку право у рамках свого замовлення виконувати суверенні завдання. Замовником для Федеративної програми з підтримки широкосмугових мереж є Федеративне міністерство транспорту та цифрової інфраструктури (BMVI). Це міністерство на термін до 17 травня 2016 року назначило ateme KOM виконавцем проекту для здійснення Федеративної програми з підтримки широкосмугових мереж у Німеччині. У цьому статусі atene KOM діє у рамках програми з наданою йому суверенністю та по довіреності як установа, що надає дозволи та контролює, а також як така, що слідкує за дотриманням відповідних процесів згідно Федеративного закону про бюджет (BHO) та інших правил. Фаховий нагляд виконує відповідний відділ з фінансової підтримки у Міністерстві транспорту та цифрової інфраструктури. Це міністерство надає atene KOM вказівки щодо реалізації процесу.

atene KOM є відповідальним партнером у реалізації Федеративного фінансування широкосмугових мереж та підтримується виконавцями проектів Юліх (Projektträger Jülich) та міжнародною мережею фірм КПМГ (KPMG).