Регіональний розвиток

Регіони конкурують між собою: за громадян та підприємства, за інвесторів та туристів.

Добре функціонування інфраструктури є одним з істотних факторів розташування у регіональному розвитку. Вимоги до інфраструктури сьогодні слід розглядати узагальнено відносно тем: концепти для цифровізації, освіти, мобільності та забезпечення енергією є важливим фактором для регіонального розвитку не тільки у мегаполісах, а насамперед у сільській місцевості. Питання, що стосуються цих тем, повинні розглядатися не тільки без узагальненої прив’язки, в залежності від їх продуктивності, але також у політичних, географічних і соціальних взаємозв’язках з територією застосування та з цільовими групами.

atene KOM володіє глибокими знаннями у всіх цих сферах та спеціалізується на розвитку сільських регіонiв, а також співпраці між громадами. Ми опікуємося відомими підприємствами та установами на федеративному та земельному рівнях та турбуємося про конкретну реалізацію в окремих громадах та комунальних об’єднаннях.

Рівною мірою, як щодо запиту на технічно-економічне обґрунтування, так і щодо реалізації комплексних проектів локального або міжнародного масштабу – ми підтримаємо Вас на будь-якій фазі та у будь-якому питанні!

Регіональні профілі – більше ніж маркетинг

Важливим є імідж регіону, його профіль та зосередження на окремих вагомих аспектах, які, у кращому випадку, формують єдині характерні риси. Іноді такий профіль простіше розробити з об’єктивним поглядом на потенціал та проблеми. Водночас важливо залучити усі активні компанії – і тому партисипативні підходи, яким слідує atene KOM ТзоВ, обіцяють найбільший успіх.

Кожному регіону потрібен профіль – тематична та концептуальна галузь, що робить регіон особливим, заставляє вирізнятися та викликає зацікавлення у підприємців, інвесторів та населення. Ми допоможемо Вам у побудові такого профілю. Ми розробимо з Вами регіональну стратегію та будемо супроводжувати реалізацію та виконання від загальної координації, через планування персоналу аж до планування фінансів.

До цього належать також:

• інноваційний розвиток (підготування Вашого регіону до майбутнього за допомогою цілеспрямованих комунікаційних процесів)
• розвиток персоналу (освіта та підвищення кваліфікації, пошук кваліфікованих кадрів та їхнє адекватне та прибуткове залучення у регіоні)
• регіональний маркетинг (надрегіональна увага для Вашого профілю/сфери компетентності) та
• менеджмент кампанії (активна, цілеспрямована та орієнтована на клієнта реклама для Ваших ідей з метою пошуку та залучення спонсорів та інвесторів)

Повноцінна участь

Великі проекти, як правило будівельна діяльність, не завжди знаходять підтримку у населення. Непорозуміння та комунікаційні проблеми виникають не лише між громадянами та підприємствами, але також між керівництвом та виконавцями замовлення. Завдяки стратегічному супроводу ми ці перешкоди вчасно розпізнаємо та усуваємо. Моніторинг та професійна комунікація є вагомими факторами впливу, від яких залежить успіх проекту.

Завчасне залучення різних груп активних діячів та добра інформаційна політика ведуть до успіху проектів та допомагають уникати конфліктів. atene KOM супроводжує та координує процеси участі, залучає їх цілеспрямовано та виступає як партнер у переговорах, як модератор або медіатор. Завдяки аналізам системи, високоякісним приготуванням та підбиванням підсумків, а також стратегічним діям ми спроможні керувати та об’єднувати різноманітні інтереси. atene KOM бере активну участь у дослідженні та навчанні розвитку нових методів залучення. Завдяки участі різних груп інтересів та активних діячів виникають нові підходи. Зокрема у регіональному розвитку орієнтована у майбутнє участь громадян помічна навіть у дуже малих проектах.

Smart City Projektlogo

atene KOM керує проектом ЄС “Розумні міста” для німецьких партнерів. Місто Остергольц-Шармбек (Osterholz-Schrambeck) та Вища школа Яде (Jade) в Ольденбурзі були двома партнерами з тринадцяти у проекті партисипативного електронного урядування. Проект підтримало Німецьке об’єднання міст та громад (DStGB).

Проекти з теми Регіональний розвиток